گلدان با طرح ایرانی اسلامی "فاطمه" "زهرا"

49,000,000 ریال
توضیحات: گلدان با طرح ایرانی اسلامی "فاطمه" "زهرا" نوشته شده با چوب به خط کوفی مربع. تمامی طرح های روی گلدان با استفاده از چوب های متفاوت ایجاد شده و هیچگونه رنگ آمیزی صورت نگرفته است. ساخته شده از چوب های مرغوب و کمیاب jambo و spruce. همراه با پوشش براق کننده و ضدآب پلی استر .
طول: 70 سانتی متر
قطر: 25 سانتی متر
زمان تحویل: بین دو تا پنج روز کاری
مقدار: 
توضیحات: گلدان با طرح ایرانی اسلامی "فاطمه" "زهرا" نوشته شده با چوب به خط کوفی مربع. تمامی طرح های روی گلدان با استفاده از چوب های متفاوت ایجاد شده و هیچگونه رنگ آمیزی صورت نگرفته است. ساخته شده از چوب های مرغوب و کمیاب jambo و spruce. همراه با پوشش براق کننده و ضدآب پلی استر .
طول: 70 سانتی متر
قطر: 25 سانتی متر
زمان تحویل: بین دو تا پنج روز کاری
نظرات
سازنده: 

لیان مارکت در شبکه های اجتماعی: