گلدان طرح "الله" "فاطمه" "زهرا"

39,000,000 ریال
توضیحات: گلدان با طرح ایرانی اسلامی "الله" "فاطمه" "زهرا" نوشته شده به خط کوفی مربع .ساخته شده از چوب های مرغوب و کمیاب spruce و mesquite .
طول: 70 سانتی متر
قطر: 30سانتی متر
زمان تحویل: بین دو تا پنج روز کاری
مقدار: 
توضیحات: گلدان با طرح ایرانی اسلامی "الله" "فاطمه" "زهرا" نوشته شده به خط کوفی مربع .ساخته شده از چوب های مرغوب و کمیاب spruce و mesquite .
طول: 70 سانتی متر
قطر: 30سانتی متر
زمان تحویل: بین دو تا پنج روز کاری
نظرات
سازنده: 

لیان مارکت در شبکه های اجتماعی: